Báo cáo thực tập thực tế môi trường các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

PHẦN 1; TỔNG QUAN 1

Chương 1: Tổng quan về Đồng Bằng sông Cửu Long 1

I. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 1

1. Vị trí địa lý 1

2. Địa chất 1

2.1. Lịch sử hình thành đá móng 1

2.2. Bồi tích bờ biển 2

2.3. Bồi tích lòng sông 2

2.4. Bồi tích đồng lũ 2

3. Địa hình 2

4. Thỗ nhưỡng 3

4.1. Vùng đất phèn (S) 3

4.2. Vùng đất phù sa nước ngọt (P) 3

4.3. Vùng đất mặn (M) 3

4.4. Vùng đất phèn mặn (SM) 4

4.5. Vùng đất giồng cát (Cz) 4

4.6. Vùng đất xám trên phù sa cổ (X) 4

4.7. Vùng đất núi (F) 4

5. Thủy văn 4

5.1. Yếu tố chủ đạo của quá trình sông 5

5.2. Yếu tố chủ đạo của quá trình biển 5

5.3. Chế độ thủy văn mùa kiệt và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 6

5.4. Chế độ thủy văn mùa lũ và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 6

5.6. Vấn đề xâm nhập mặn 7

5.7. Tình hình chua phèn trên kênh mương 9

5.8. Phù sa và sự chuyển tải phù sa vào nội đồng 9

5.9. Nước ngầm 10

6. Khí hậu 10

7. Hệ sinh vật 11

7.1. Thực Vật 11

7.2. Động Vật 11

8. Khoáng sản 12

II. KINH TẾ-XÃ HỘI 12

1. Dân số-lao động 12

2. Văn hoá xã hội 13

2.1. Văn hoá 13

2.2. Xã hội 14

2.3. Giáo dục 15

3. Kinh tế 15

3.1. Nông nghiệp 15

3.2. Công nghiệp 16

3.3. Thủy sản 16

3.4. Giao thông-vận tải 17

3.5. Thương mại-Dịch vụ-Xuất nhập khẩu 17

3.5. Du lịch 17

4. Tiềm năng kinh tế 18

Chương 2: Các điểm khảo sát, học tập 19

I. CỐNG ĐẬP BẢO ĐỊNH - TIỀN GIANG 20

1. Giới thiệu 20

2. Nhiệm vụ công trình 21

3. Vấn đề đặt ra 21

II. TRÀM CHIM – TAM NÔNG 22

1. Lược sử phát triển của Vườn Quốc gia Tràm Chim 22

2. Điều kiện tự nhiên 22

2.1. Vị trí địa lý 22

2.2. Địa hình 23

2.3. Các loại đất chính 23

2.4. Chế độ khí hậu 24

2.5. Chế độ thủy văn 25

3. Rừng và hệ thực vật 26

3.1. Thực vật nổi 26

3.2. Thực vật bậc cao 27

4. Rừng và hệ động vật 29

4.1. Động vật đáy 31

4.2. Động vật nổi 31

4.3. Cá 31

4.4. Động vật hoang dại và chim 31

5. Thực trạng hiện nay 33

III. MIẾU BÀ – NÚI SAM – CHÂU ĐỐC – AN GIANG 34

1. MIẾU BÀ 34

1.1. Giới thiệu chung 34

1.2. Nguồn gốc tượng bà 34

1.3. Kiến trúc của Miếu 35

1.4. Các ngày lễ lớn 35

1.5. Giá trị du lịch của Miếu Bà 37

2. NÚI SAM 37

2.1. Vị trí núi Sam 37

2.2. Chân dung núi Sam 37

IV. NHÀ MÁY XI MĂNG HOLCIM 38

1. Giới thiệu nhà máy 38

2. Quá trình khai thác và sản xuất 39

3. Đánh giá tác động hoạt động của nhà máy lên môi trường trong quá trình khảo sát 40

V. LĂNG MẠC CỬU 40

1. Lịch sử dòng họ Mạc 40

2. Giới thiệu chung về Lăng Mạc Cửu 41

2.1. Đền thờ dòng họ Mạc 41

2.2. Lăng tẩm họ Mạc 41

2.3. Chùa Phù Dung 42

VI. KHU DU LỊCH NÚI ĐÁ DỰNG 42

VII. BÃI BIỂN MŨI NAI 45

1. Giới thiệu chung 45

2. Tên gọi 45

3. Đặc điểm 45

4. Tác động đến môi trường 46

VIII. HỆ SINH THÁI NÚI ĐÁ VÔI KIÊN LƯƠNG 46

1. Giới thiệu chung 46

2. Nguồn gốc hình thành 47

3. Sự đa dạng của hệ sinh thái núi đá vôi 47

4. Giá trị của hệ sinh thái núi đá vôi 50

5. Vấn đề sếu đầu đỏ tại hệ sinh thái núi đá vôi Kiên Lương 50

IX. HÒN PHỤ TỬ 51

1. Giới thiệu chung 51

2. Sự cố Hòn Phụ Tử 52

3. Khảo sát thực tế 54

X. CHÙA HANG 54

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG HOLCIM. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN 55

Chương 3: Mô tả về nhà máy xi măng Holcim 55

1. Đặc điểm vị trí, quy mô công trình 56

1.1. Lược sử phát triển 56

1.2. Công suất thiết kế 57

2. Đặc điểm công nghệ 57

2.1. Công nghệ khai thác đá vôi 57

2.2. Công nghệ khai thác đất sét 58

2.3. Công nghệ sản xuất Clinker 59

2.4 Công nghệ sản xuất xi măng 60

2.5. Hoạt động môi trường của nhà máy 60

Chương 4: Đánh giá tác động của môi trường trong các hoạt động của nhà máy 62

1. Nguồn phát sinh chất thải (hình 4.1) 62

2. Tác động đến môi trường vật lý 64

2.1. Tác động môi trường nước 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY