Báo cáo thực tập tại tổng công ty Viễn Thông Việt Nam

Lời nói đầu Phần I:Giới thiệu chung Tổng công ty BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  PhầnII:Nội dung phân tích  Chương I:Phân tích doanh thu I.Khái niệm và nhiệm vụ phân tích doanh thu II.Phân tich tình hình thực hiện doanh thu qua các nâm Chương II:Phân tích CFKD trong doanh nghiệp I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích CPKD II.Phân tich chung CPKD III.Phân tích CPSX-KD theo các yếu tố chi phí IV.Phân tich CF tiền lương 1.Phân tích chung 2.Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố Chương III:Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích lợi nhuận II.Phân tích chung tình hình lợi nhuận III.Phân tích tình hình thực hiện LNHĐKD 1.Phân tích chung 2.phân tích ảnh hưởng của các nhân tố ChươngIV:Phân tích tài chính doanh nghiệp I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích TCDN II.Phan tich sự biến động của tổng tài sản III.Phân tích cơ cấuTS, tình hình quản lý và sử dụngTS VI.Phân tích cơ cấu NGV, tình hình huy động và sử dụng NGV V.Phân tích sự bù đắp của NGV cho TS VI.Phân tích khả năng thanh toán của DN VII.Phân tích tốc độ luân chuyển của VLĐ VIII.Đánh giá khả năng bảo toàn và tăng trưởng vốn CSH Chương V:Phân tích hiệu quả kinh doanh I.Khái niệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả II.Nội dung phân tích  Phần III:Đánh giá tổng quát I.Đánh giá chung II.Phương hướng SX-KDtrong kỳ tới III.Một số kiến nghị

Lời nói đầu

Phần I:Giới thiệu chung

Tổng công ty BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

PhầnII:Nội dung phân tích

Chương I:Phân tích doanh thu

I.Khái niệm và nhiệm vụ phân tích doanh thu

II.Phân tich tình hình thực hiện doanh thu qua các nâm

Chương II:Phân tích CFKD trong doanh nghiệp

I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích CPKD

II.Phân tich chung CPKD

III.Phân tích CPSX-KD theo các yếu tố chi phí

IV.Phân tich CF tiền lương

1.Phân tích chung

2.Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố

Chương III:Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp

I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích lợi nhuận

II.Phân tích chung tình hình lợi nhuận

III.Phân tích tình hình thực hiện LNHĐKD

1.Phân tích chung

2.phân tích ảnh hưởng của các nhân tố

ChươngIV:Phân tích tài chính doanh nghiệp

I.Khái niệm và nhiệm vụ của phân tích TCDN

II.Phan tich sự biến động của tổng tài sản

III.Phân tích cơ cấuTS, tình hình quản lý và sử dụngTS

VI.Phân tích cơ cấu NGV, tình hình huy động và sử dụng NGV

V.Phân tích sự bù đắp của NGV cho TS

VI.Phân tích khả năng thanh toán của DN

VII.Phân tích tốc độ luân chuyển của VLĐ

VIII.Đánh giá khả năng bảo toàn và tăng trưởng vốn CSH

Chương V:Phân tích hiệu quả kinh doanh

I.Khái niệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả

II.Nội dung phân tích

Phần III:Đánh giá tổng quát

I.Đánh giá chung

II.Phương hướng SX-KDtrong kỳ tới

III.Một số kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY