Báo cáo Thực tập tại Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (vinafor)

LỜI GIỚI THIỆU 1I. Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (vinafor) 4II. Cơ cấu tổ chức: 71. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và các đơn vị thành viên: 72. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và định biên của các phòng nghiệp vụ thuộc tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam. 82.1. Phòng kế hoạch thị trường 82.1.2 Nhiệm vụ: 82.2 Phòng đầu tư xây dựng cơ bản. 92.3 Phòng Lâm nghiệp 102.4. Phòng kỹ thuật và hợp tác quốc tê 122.5. Phòng kinh doanh. 142.6. Phòng Đầu Tư Tài Chính 152.7. Phòng kế toán tài chính. 172.8. Phòng Tổ Chức Lao Động 182.9. Phòng Kiểm Toán 202.10. Phòng Thanh Tra – Pháp Chế 212.11. Văn Phòng Tổng Công Ty 22III. Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty 241. Trồng Rừng 242. Tạo Giống Cây Trồng 243. Ván Dăm 254. Ván Sợi 255. Ván Ghép Thanh 256. Đồ Mộc Từ Ván Nhân Tạo & Vật Liệu Tổng Hợp 257. Đồ Mộc Nội & Ngoại Thất Từ Gỗ Tự Nhiên 268. Thiết Bị Hiện Đại & Công Nghệ Tiên Tiến 269. Mỹ Nghệ – Sản Phẩm Từ Gỗ, Đá, Mây, Tre 2610. Lâm Đặc Sản 2711. Xuất Khẩu Nhập Khẩu 2712. Du Lịch Khách Sạn & Dịch Vụ 27IV. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 28V. Tình hình việc làm và đời sống của công nhân viên chức- lao động 291. Tình hình chung 292. Tình hình tư tưởng và tâm trạng của CNVC – LĐ 29

LỜI GIỚI THIỆU 1

I. Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (vinafor) 4

II. Cơ cấu tổ chức: 7

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và các đơn vị thành viên: 7

2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và định biên của các phòng nghiệp vụ thuộc tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam. 8

2.1. Phòng kế hoạch thị trường 8

2.1.2 Nhiệm vụ: 8

2.2 Phòng đầu tư xây dựng cơ bản. 9

2.3 Phòng Lâm nghiệp 10

2.4. Phòng kỹ thuật và hợp tác quốc tê 12

2.5. Phòng kinh doanh. 14

2.6. Phòng Đầu Tư Tài Chính 15

2.7. Phòng kế toán tài chính. 17

2.8. Phòng Tổ Chức Lao Động 18

2.9. Phòng Kiểm Toán 20

2.10. Phòng Thanh Tra – Pháp Chế 21

2.11. Văn Phòng Tổng Công Ty 22

III. Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty 24

1. Trồng Rừng 24

2. Tạo Giống Cây Trồng 24

3. Ván Dăm 25

4. Ván Sợi 25

5. Ván Ghép Thanh 25

6. Đồ Mộc Từ Ván Nhân Tạo & Vật Liệu Tổng Hợp 25

7. Đồ Mộc Nội & Ngoại Thất Từ Gỗ Tự Nhiên 26

8. Thiết Bị Hiện Đại & Công Nghệ Tiên Tiến 26

9. Mỹ Nghệ – Sản Phẩm Từ Gỗ, Đá, Mây, Tre 26

10. Lâm Đặc Sản 27

11. Xuất Khẩu Nhập Khẩu 27

12. Du Lịch Khách Sạn & Dịch Vụ 27

IV. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 28

V. Tình hình việc làm và đời sống của công nhân viên chức- lao động 29

1. Tình hình chung 29

2. Tình hình tư tưởng và tâm trạng của CNVC – LĐ 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY