Báo cáo Thực tập tại Tổng Công ty dệt may Hà Nội

MỤC LỤC Lời nói đầu: 1I/ Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty dệt may Hà Nội. 4II/ Các đặc điểm chủ yếu của Tổng công ty Dệt May Hà Nội. 52.1.Đặc điểm máy móc, thiết bị. 52.2.Đặc điểm về nguyên vật liệu. 62.3 Đặc điểm về nguồn vốn: 62.4. Đặc điểm lao động. 72.5. Đặc điểm sản phẩm. 82.6. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty. 92.6.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Tổng công ty: 92.6.2. Bộ máy quản trị của Tổng công ty. 102.7. Định hướng, mục tiêu chung đến năm 2010 của Tổng công ty Dệt May Hà nội. 12III. Đánh giá tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 133.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm qua: 133.2. Hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty. 15IV. Một số hoạt động quản trị chủ yếu của công ty. 154.1. Hoạt động Marketing. 154.1.1. Thị trường. 154.1.2. Biện pháp xúc tiến,quảng cáo. 164.1.3. Hoạt động định vị, tìm kiếm thị trường và dự báo nhu cầu khách hàng. 174.1.4. Chính sách sản phẩm. 184.1.5. Chính sách giá của công ty 194.2. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực: 204.2.1. Số lượng và chất lượng: 204.2.2 Nguồn lao động cung cấp cho công ty. 234.2.3. Chính sách phát triển đối với nguồn lao động: 234.2.4. Chính sách tuyển dụng. 244.2.5 Chính sách đãi ngộ. 254.2.6.Tiền lương và phụ cấp: 264.3. Hoạt động quản lý chất lượng của Tổng công ty Dệt May Hà nội: 28Kết luận: 30

MỤC LỤC

Lời nói đầu: 1

I/ Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty dệt may Hà Nội. 4

II/ Các đặc điểm chủ yếu của Tổng công ty Dệt May Hà Nội. 5

2.1.Đặc điểm máy móc, thiết bị. 5

2.2.Đặc điểm về nguyên vật liệu. 6

2.3 Đặc điểm về nguồn vốn: 6

2.4. Đặc điểm lao động. 7

2.5. Đặc điểm sản phẩm. 8

2.6. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty. 9

2.6.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Tổng công ty: 9

2.6.2. Bộ máy quản trị của Tổng công ty. 10

2.7. Định hướng, mục tiêu chung đến năm 2010 của Tổng công ty Dệt May Hà nội. 12

III. Đánh giá tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 13

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm qua: 13

3.2. Hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty. 15

IV. Một số hoạt động quản trị chủ yếu của công ty. 15

4.1. Hoạt động Marketing. 15

4.1.1. Thị trường. 15

4.1.2. Biện pháp xúc tiến,quảng cáo. 16

4.1.3. Hoạt động định vị, tìm kiếm thị trường và dự báo nhu cầu khách hàng. 17

4.1.4. Chính sách sản phẩm. 18

4.1.5. Chính sách giá của công ty 19

4.2. Hoạt động quản trị nguồn nhân lực: 20

4.2.1. Số lượng và chất lượng: 20

4.2.2 Nguồn lao động cung cấp cho công ty. 23

4.2.3. Chính sách phát triển đối với nguồn lao động: 23

4.2.4. Chính sách tuyển dụng. 24

4.2.5 Chính sách đãi ngộ. 25

4.2.6.Tiền lương và phụ cấp: 26

4.3. Hoạt động quản lý chất lượng của Tổng công ty Dệt May Hà nội: 28

Kết luận: 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY