Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

MỤC LỤC

1.Tổng quan về công ty. 3

1.1. Khái quát về Công ty. 3

1.2.Địa chỉ giao dịch. 3

1.3.Ngành nghề kinh doanh. 3

1.4.Vốn điều lệ: 4

1.5.Người đại diện theo pháp luật của công ty. 4

1.6.Nhiệm vụ và Mục tiêucủa VEC 4

1.7.Triết lý kinh doanh và logo của VEC. 5

1.7.1. Triết lý kinh doanh của VEC. 5

1.7.2. Logo của VEC. 5

1.8.Mô hình tổ chức của VEC. 6

1.8.1.Sơ đồ tổ chức. 6

1.8.2.Ban lãnh đạo của VEC. 7

1.8.3. Các phòng ban của VEC. 7

1.9.Lịch sử phát triển của Công ty. 7

2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VEC những năm gần đây. 8

2.1.Một số công tác nổi bật của VEC. 8

2.1.1.Công tác nâng cao năng lực tổ chức sản xuất. 8

2.1.2.Công tác đầu tư và sản xuất kinh doanh. 9

2.1.3.Công tác quản lý thực hiện đầu tư. 10

2.2.Một số kết quả hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của VEC trong năm 2009 và 5 năm qua. 12

2.2.1.Các dự án đang thực hiện đầu tư. 12

2.2.2.Các dự án chuẩn bị đầu tư. 14

2.3.Một số chỉ tiêu tài chính của VEC các năm qua. 15

3. Định hướng phát triển trong thời gian tới của công ty. 18

3.1.Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian vừa qua. 18

3.1.1.Khó khăn 18

3.1.2.Thuận lợi. 19

3.2.Phương hướng nhiệm vụ năm 2010. 20

3.2.1. Nhận định tình hình. 20

3.2.2.Kế hoạch, nhiệm vụ 20

3.2.3.Các chỉ tiêu phấn đấu. 24

3.3.Một số kiến nghị của VEC. 24

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY