Báo cáo Thực tập tại Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex

MỤC LỤC 1. Lịch sử hình thành và phát triển 11.1. Giới thiệu công ty 11.1.1. Tên công ty 11.1.2. Địa chỉ trụ sở chính 11.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 11.1.4. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 21.2. Giới thiệu chung về Ban điều hành Cửa Đạt 71.2.1. Thông tin chung về Ban điều hành cửa đạt 71.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 71.3. Quá trình hình thành và phát triển của Ban điều hành Cửa Đạt: 82. Cơ cấu tổ chức 92.1. Cơ cấu hệ thống sản xuất 92.2. Bộ máy quản trị của Ban điều hành Cửa Đạt 123. Thành tựu 173.1. Sản phẩm chủ yếu: 173.2. Kết quả hoạt động kinh doanh: 193.3. Tình hình tài sản của Ban điều hành dự án 214. Đánh giá các hoạt động của quản trị dự án 224.1. Hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh 224.2. Quản trị sản xuất 224.3. Quản trị nhân lực 234.4. Quản trị chất lượng 254.5. Quản trị tiêu thụ 274.6. Quản trị công nghệ 274.7. Quản trị nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế 284.8. Quản trị tài chính 304.9. Quản trị sự thay đổi 314.10.Tính toán nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng các hạng mục công trình 314.11. Các công cụ quản trị 315. Nhận xét chung 325.1. Thành tựu và nguyên nhân 325.2. Hạn chế chủ yếu và nguyên nhân 336. Định hướng phát triển của dự án 34

MỤC LỤC

1. Lịch sử hình thành và phát triển 1

1.1. Giới thiệu công ty 1

1.1.1. Tên công ty 1

1.1.2. Địa chỉ trụ sở chính 1

1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ 1

1.1.4. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 2

1.2. Giới thiệu chung về Ban điều hành Cửa Đạt 7

1.2.1. Thông tin chung về Ban điều hành cửa đạt 7

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 7

1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Ban điều hành Cửa Đạt: 8

2. Cơ cấu tổ chức 9

2.1. Cơ cấu hệ thống sản xuất 9

2.2. Bộ máy quản trị của Ban điều hành Cửa Đạt 12

3. Thành tựu 17

3.1. Sản phẩm chủ yếu: 17

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh: 19

3.3. Tình hình tài sản của Ban điều hành dự án 21

4. Đánh giá các hoạt động của quản trị dự án 22

4.1. Hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh 22

4.2. Quản trị sản xuất 22

4.3. Quản trị nhân lực 23

4.4. Quản trị chất lượng 25

4.5. Quản trị tiêu thụ 27

4.6. Quản trị công nghệ 27

4.7. Quản trị nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế 28

4.8. Quản trị tài chính 30

4.9. Quản trị sự thay đổi 31

4.10.Tính toán nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng các hạng mục công trình 31

4.11. Các công cụ quản trị 31

5. Nhận xét chung 32

5.1. Thành tựu và nguyên nhân 32

5.2. Hạn chế chủ yếu và nguyên nhân 33

6. Định hướng phát triển của dự án 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY