Báo cáo Thực tập tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Bắc Kạn

MỤC LỤC: Lời mở đầu Phần I: khái quát về sở Kế hoạch Và Đầu tư Tỉnh Bắc Kạn1.1.Quá trình hình thành và phát triển của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh bắc kạn1.2. Chức năng nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc kạn 1.2.1.Chức năng nhiệm vụ: 1.2.2.Cơ Cấu tổ chức:1.3.chức năng của các bộ phận:PhầnII:Thực trạng hoạt động Đầu tư và quản lý đầu tư của sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc kạn:2.1.Thực trạng hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh bắc kạn: 1.2.1.Vốn,nguồn vốn,huy động sử dụng vốn: 1.2.2.Quản lý Kế hoạch hóa hoạt động đầu tư1.2.3.Thu hút vốn Đầu tư nước ngoài:1.2.4.Đầu tư nguồn nhân lực:2.2.Đánh giá chung: 2.2.1.Những kết quả đạt được: 2.2.2.Những tồn tại và nguyên nhân: Phần III:Định hướng một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt đọng đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh:3.1.Định hướng:3.2.Một số giải pháp: Kết luận

MỤC LỤC:

Lời mở đầu

Phần I: khái quát về sở Kế hoạch Và Đầu tư Tỉnh Bắc Kạn

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh bắc kạn

1.2. Chức năng nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc kạn

1.2.1.Chức năng nhiệm vụ:

1.2.2.Cơ Cấu tổ chức:

1.3.chức năng của các bộ phận:

PhầnII:Thực trạng hoạt động Đầu tư và quản lý đầu tư của sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc kạn:

2.1.Thực trạng hoạt động đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh bắc kạn:

1.2.1.Vốn,nguồn vốn,huy động sử dụng vốn:

1.2.2.Quản lý Kế hoạch hóa hoạt động đầu tư

1.2.3.Thu hút vốn Đầu tư nước ngoài:

1.2.4.Đầu tư nguồn nhân lực:

2.2.Đánh giá chung:

2.2.1.Những kết quả đạt được:

2.2.2.Những tồn tại và nguyên nhân:

Phần III:Định hướng một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt đọng đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh:

3.1.Định hướng:

3.2.Một số giải pháp:

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY