Báo cáo thực tập tại Sở giao dịch I- Ngân hàng công thương Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Sở giao dịch I- NHCT Việt Nam 1

1.1 Lịch sử hình thành: 1

1.2 Mô hình tổ chức của đơn vị thực tập: 2

1.3 Chức năng nhiệm vụ của phòng ban tại sở giao dịch I: 4

1.3.1 Phòng khách hàng 1 ( Doanh nghiệp lớn ): 4

1.3.2 Phòng khách hàng 2 ( DN vừa và nhỏ ): 4

1.3.3 Phòng khách hàng cá nhân: 5

1.3.4 Phòng quản lý rủi ro: 6

1.3.5 Phòng kế toán giao dịch: 7

1.3.6 Phòng tiền tệ kho quỹ: 7

1.3.7 Phòng tổ chức hành chính: 8

1.3.8 Phòng thông tin điện toán: 8

1.3.9 Phòng tổng hợp: 9

2 Các hoạt động chính 9

2.1 Huy động vốn: 9

2.2 Cho vay, đầu tư: 10

2.3 Bảo lãnh : 10

2.4 Thanh toán và Tài trợ thương mại: 10

2.5. Ngân quỹ: 11

2.6. Thẻ và ngân hàng điện tử : 11

2.7. Hoạt động khác : 11

KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY