Báo cáo thực tập tại Phòng nội vụ lao động thương binh – xã hội thị xã Cửa Lò

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ PHÒNG NỘI VỤ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH – XÃ HỘI THỊ XÃ CỬA LÒ. 4

1 - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA THỊ XÃ CỬA LÒ 4

1.1 Sơ lược lịch sử thành lập và phát triển 4

1.2 Chức năng, nhiệm vụ của phòng NVLĐTBXH Thị Xã Cửa Lò 6

1.3 Đặc điểm của đội ngũ cán bộ của phòng NVLĐTBXH 12

1.3.1 Đặc điểm đội ngũ cán bộ phân theo trình độ đào tạo 12

1.3.2 Đặc điểm đội ngũ cán bộ phân theo tuổi và giới tính 12

1.3.3 Đặc điểm cán bộ phân theo thâm niên công tác: 13

1.4. Điều kiện cơ sở - vật chất - kỹ thuật. 13

2 - MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG. 14

3. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT 15

4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN. 17

4.1 Những thuận lợi. 17

4.2 Khó khăn 17

PHẦN II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ - NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ. 1

1. CÔNG TÁC THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ - NGƯỜI CÓ CÔNG 1

1.1. Quy mô và cơ cấu đối tượng thuộc phạm vi quản lý của phòng NVLĐTXH Thị Xã Cửa Lò 1

1.1. Tình hình thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn Thị Xã Cửa Lò: 6

1.1.1 Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 7

1.2.2 Bệnh binh 10

1.2.3 Đối với Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng 11

1.2.4 Tình hình trợ cấp ưu đãi do Nhà nước quy định đối với liệt sỹ và gia đình liệt sỹ. 12

1.2.5 Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH 14

1.2.6 Đối với người có công giúp đỡ cách mạng, kháng chiến ( theo NĐ 07/CP ) 15

1.3 Công tác xác nhận, xét duyệt và quản lý hồ sơ TB, LS, NCCVCM ở Thị Xã Cửa Lò 15

1.4 Thực trạng đời sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công ở Thị Xã Cửa Lò 19

2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DO NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ 23

2.1. Thực hiện chính sách ưu đãi về chăm sóc sức khoẻ 23

2.2 Thực hiện chính sách ưu đãi về Giáo dục – Đào tạo 24

2.3. Thực hiện chính sách ưu đãi về hỗ trợ cải thiện nhà ở. 25

2.4. Ưu đãi về giải quyết việc làm, hỗ trợ để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình 25

3. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC ĐỜI SỐNG THƯƠNG BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ. 26

3.1. Những chế độ ưu đãi của địa phương nhằm hỗ trợ đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công. 26

3.2 Tổ chức thực hiện 5 chương trình chăm sóc đời sống người có công ở Thị Xã Cửa Lò. 27

3.3 Tình hình thực hiện kế hoạch kỉ niệm 61 năm ngày Thương binh – liệt sỹ ( 27/07/1947 – 27/07/2008 ). 32

3.4. Xây dựng phường, xã làm tốt công tác chăm sóc đời sống thương binh, đình liệt sỹ và người có công ở Thị Xã Cửa Lò. 34

4. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NCCVCM TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CỬA LÒ. 35

4.1. Những tồn tại 35

4.2. Nguyên nhân dẫn đến các tình trạng trên. 37

5. BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LỆNH. 37

PHẦN III - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG Ở THỊ XÃ CỬA LÒ. 1

1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ. 1

2. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 2

2.1. Giải pháp. 2

2.2 Đề xuất kiến nghị. 3

KẾT LUẬN : 5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY