Báo cáo thực tập tại Nhà máy nông dược Bình Dương

MỤC LỤCPHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NH À MÁY NÔNG DƯ ỢC DÌNH DƯƠNG .41.1 Lịch sử th ành lập và phát triển. .41.2 Địa điểm xây dựng v à sơ đồ bố trí mặt bằng. .41.3 Sơ đồ bố trí nhân sự .41.4 An toàn lao động,vệ sinh môi tr ường. .7PHẨN 2: TỔNG QUAN VỀ QUY TR ÌNH CÔNG NGH Ệ .92.1 Phân xưởng cát sấy .92.2 Phân xưởng thuốc nước .112.3 Phân xưởng thuốc hột .152.4 Phân xưởng thuốc bột .192.5 Hệ thống xử lý rác thải v à nước thải .26PHẦN 3: MÁY VÀ THIẾT BỊ 303.1 Thiết bị máy sấy th ùng quay .303.2 Thiết bị gầu tải .323.3 Tháp đệm . 333.4 Bồn trộn thuốc n ước . .343.5 Thiết bị trộn thuốc hột . . 363.6 Thiết bị trộn nauta . .37PHẦN 4: CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP . . .384.1 Quản lý chất lượng sản phẩm . .384.2 Định mức kinh tế kĩ thuật -giá thành sản phẩm . . .39PHẦN 5: NHẬN XÉT V À KIẾN NGHỊ . .405.1 Nhận xét . .405.2 Kiến nghị . . .40

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NH À MÁY NÔNG DƯ ỢC DÌNH DƯƠNG .4

1.1 Lịch sử th ành lập và phát triển. .4

1.2 Địa điểm xây dựng v à sơ đồ bố trí mặt bằng. .4

1.3 Sơ đồ bố trí nhân sự .4

1.4 An toàn lao động,vệ sinh môi tr ường. .7

PHẨN 2: TỔNG QUAN VỀ QUY TR ÌNH CÔNG NGH Ệ .9

2.1 Phân xưởng cát sấy .9

2.2 Phân xưởng thuốc nước .11

2.3 Phân xưởng thuốc hột .15

2.4 Phân xưởng thuốc bột .19

2.5 Hệ thống xử lý rác thải v à nước thải .26

PHẦN 3: MÁY VÀ THIẾT BỊ 30

3.1 Thiết bị máy sấy th ùng quay .30

3.2 Thiết bị gầu tải .32

3.3 Tháp đệm . 33

3.4 Bồn trộn thuốc n ước . .34

3.5 Thiết bị trộn thuốc hột . . 36

3.6 Thiết bị trộn nauta . .37

PHẦN 4: CHẤT LƯỢNG VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP . . .38

4.1 Quản lý chất lượng sản phẩm . .38

4.2 Định mức kinh tế kĩ thuật -giá thành sản phẩm . . .39

PHẦN 5: NHẬN XÉT V À KIẾN NGHỊ . .40

5.1 Nhận xét . .40

5.2 Kiến nghị . . .40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY