Báo cáo thực tập tại Nhà máy bia Đông Nam Á

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

I. Giới thiệu tổng quát về nhà máy bia Đông Nam Á 2

1. Giới thiệu về nhà máy bia Đông Nam Á 2

2. Lịch sử ra đời và phát triển 2

2.1 Sự ra đời 2

2.2. Lĩnh vực hoạt động 5

2.3. Mô hình bộ máy tổ chức 6

3. Môi trường kinh doanh 8

2.1. Nguồn lực bên trong 8

a) Nguồn tài chính 8

b) Nguồn nhân lực 8

c) Công nghệ sản xuất 9

2.2 Môi trường bên ngoài 9

a) Môi trường kinh doanh vĩ mô 9

b) Cạnh tranh của các hãng bia trên thị trường Việt Nam 11

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY CỦA SEAB. 12

1. Thực trạng hoạt động kinh doanh của SEAB những năm gần đây 12

2. Ma trận SWOT phân tích hoạt động kinh doanh của 14

III. HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA NHÀ MÁY BIA ĐÔNG NAM Á 19

1. Vai trò của hoat động Marketing 19

2. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị Marketing 19

3. Tình hình xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing 20

3.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường 20

3.2. Phát triển sản phẩm 20

3.3. Chính sách giá 22

3.4. Chính sách phân phối: 24

3.5. Chính sách xúc tiến (Promotion): 26

4. Đánh giá hoạt động Marketing của SEAB những năm qua 28

5. Những tồn tại trong vấn đề quản trị marketing của SEAB 28

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY