Báo cáo thực tập tại Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. 1

I. Tổng quan về NHTMCP Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 2

1.1. Cơ cấu hình thành và phát triển 2

1.2.Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh 2

1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy 3

1.4. Nhiệm vụ của các phòng ban .4

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của NH Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 5

2.1. Về huy động vốn 6

2.2 Về sử dụng vốn 7

2.2.1. Dư nợ cho vay 7

2.2.2. Nợ quá hạn 9

2.2.3 Vòng quay vốn tín dụng 10

2.3. Nhận xét 11

2.3.1 Những kết quả đạt được 11

2.3.2. Những tồn tại 12

III. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn và sử dụng vốn tại NH Eximbank Việt Nam chi nhánh Đống Đa 13

KẾT LUẬN 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY