Báo cáo Thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 3Phần I : Quá trình phát triển Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 4I – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 4II - Giới thiệu về Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương VN 5III - Hệ thống tổ chức quản lý của VietinBank – Chi nhánh TP Hà Nội 61 - Sơ đồ 62 - Chức năng của các phòng ban 6Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 9I - Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu tại Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 9II – Quy trình nghiệp vụ tín dụng 11III - Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT 131 – Công tác huy động vốn 132 – Đầu tư và cho vay 15 3 – Tài sản 174 – Kinh doanh ngoại tệ 185 – Thanh toán quốc tế : 186 - Hoạt động thẻ : 19IV - Kết quả hoạt động kinh doanh 19V – Phát triển nguồn nhân lực 21Phần III : Nhận xét và Kết luận 22

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 3

Phần I : Quá trình phát triển Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 4

I – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 4

II - Giới thiệu về Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương VN 5

III - Hệ thống tổ chức quản lý của VietinBank – Chi nhánh TP Hà Nội 6

1 - Sơ đồ 6

2 - Chức năng của các phòng ban 6

Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 9

I - Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu tại Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 9

II – Quy trình nghiệp vụ tín dụng 11

III - Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT 13

1 – Công tác huy động vốn 13

2 – Đầu tư và cho vay 15

3 – Tài sản 17

4 – Kinh doanh ngoại tệ 18

5 – Thanh toán quốc tế : 18

6 - Hoạt động thẻ : 19

IV - Kết quả hoạt động kinh doanh 19

V – Phát triển nguồn nhân lực 21

Phần III : Nhận xét và Kết luận 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY