Báo cáo thực tập tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh

Mục lục

Lời mở đầu - 4 -

Phần 1 : Sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - 5 -

1. Quá trình thành lập và phát triển của NH PTNDBSCL - 5 -

2. Quá trình thành lập và phát triển của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bắc Ninh - 6 -

Phần 2 : Các hoạt động cơ bản của chi nhánh Bắc Ninh - 9 -

1. Hoạt động huy động vốn. - 9 -

2. Hoạt động cho vay - 10 -

3. Hoạt động dịch vụ khác - 12 -

4. Kết quả kinh doanh - 12 -

Phần 3: Một số nhận xét và đánh giá - 14 -

1. Những kết quả đạt được - 14 -

2. Những khó khăn và tồn tại - 14 -

Kết Luận - 15 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY