Báo cáo thực tập tại Đài 1090 Công ty Thông tin di động (VMS)

Phần I 2GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY VMS MOBIFONE 2I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 21. Lịch sử phát triển của Công ty thông tin di động - mobifone 22. Văn hóa mobifone 33. Tám cam kết của mobifone với khách hàng 34. Bốn nhất của mobifone 3II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 41. Cơ cấu tổ chức công ty 42. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin di động KVI 5III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂM I 51. Phòng Tổ chức Hành chính (TC-HC) 52. Phòng Chăm sóc Khách hàng (CSKH) 63. Phòng Kỹ thuật - Khai thác 64. Phòng Tin học Tính cước 75. Phòng Thanh toán cước phí 86. Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính 87. Phòng Kế hoạch – Bán hàng và Marketing 98. Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng 109. Phòng Khai thác các Dịch vụ giá trị gia tăng 1010. Đài Chuyển mạch 1011. Đài Vô tuyến 1112. Đài 1090 12IV. NỘI QUY VÀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẠI VMS_mobifone 131. Thỏa ước lao động tập thể 132. Nội quy lao động đang áp dụng tại VMS 13Phần II 23NGHIỆP VỤ 23I. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA MOBIFONE 23II. SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CÁC SẢN PHẨM CỦA MOBIFONE VỚI CÁC MẠNG DĐ KHÁC 241. Vinaphone: 262. Viettel 263. S-Fone 284. EVN Telecom 305. HT Mobile 30III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CỦA MOBIFONE 331. Thuê bao trả sau MobiGold 332. Thuê bao trả trước 42IV. NghiÖp vô thanh to¸n c­íc phÝ 44V. NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 50VI. Quy tr×nh nghiÖp vô ISO ®èi víi nh©n viªn b¸n hµng 62Phần III 71DỊCH VỤ CỦA MOBIFONE 71I. CÁC DỊCH VỤ THUỘC MOBIFONE. 71II. CÁC DỊCH VỤ NGOÀI MOBIFONE. 80III. MÁY ĐẦU CUỐI 831. Giới thiệu khái quát về máy đầu cuối 832. Cách sử dụng cơ bản máy đầu cuối. 833. Ứng dụng cho các dịch vụ 86Phần IV 87TỔNG QUAN VỀ MẠNG GSM 87II Thành phần GSM: 89III. Mobile Equitment: 90Phần V 92MỐI LIÊN HỆ XỬ LÝ KH GIỮA ĐÀI 1090 VÀ 92KẾT LUẬN 94

Phần I 2

GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY VMS MOBIFONE 2

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 2

1. Lịch sử phát triển của Công ty thông tin di động - mobifone 2

2. Văn hóa mobifone 3

3. Tám cam kết của mobifone với khách hàng 3

4. Bốn nhất của mobifone 3

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC 4

1. Cơ cấu tổ chức công ty 4

2. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin di động KVI 5

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN TRUNG TÂM I 5

1. Phòng Tổ chức Hành chính (TC-HC) 5

2. Phòng Chăm sóc Khách hàng (CSKH) 6

3. Phòng Kỹ thuật - Khai thác 6

4. Phòng Tin học Tính cước 7

5. Phòng Thanh toán cước phí 8

6. Phòng Kế toán – Thống kê – Tài chính 8

7. Phòng Kế hoạch – Bán hàng và Marketing 9

8. Phòng Quản lý Đầu tư Xây dựng 10

9. Phòng Khai thác các Dịch vụ giá trị gia tăng 10

10. Đài Chuyển mạch 10

11. Đài Vô tuyến 11

12. Đài 1090 12

IV. NỘI QUY VÀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẠI VMS_mobifone 13

1. Thỏa ước lao động tập thể 13

2. Nội quy lao động đang áp dụng tại VMS 13

Phần II 23

NGHIỆP VỤ 23

I. CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA MOBIFONE 23

II. SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CÁC SẢN PHẨM CỦA MOBIFONE VỚI CÁC MẠNG DĐ KHÁC 24

1. Vinaphone: 26

2. Viettel 26

3. S-Fone 28

4. EVN Telecom 30

5. HT Mobile 30

III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CỦA MOBIFONE 33

1. Thuê bao trả sau MobiGold 33

2. Thuê bao trả trước 42

IV. NghiÖp vô thanh to¸n c­íc phÝ 44

V. NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 50

VI. Quy tr×nh nghiÖp vô ISO ®èi víi nh©n viªn b¸n hµng 62

Phần III 71

DỊCH VỤ CỦA MOBIFONE 71

I. CÁC DỊCH VỤ THUỘC MOBIFONE. 71

II. CÁC DỊCH VỤ NGOÀI MOBIFONE. 80

III. MÁY ĐẦU CUỐI 83

1. Giới thiệu khái quát về máy đầu cuối 83

2. Cách sử dụng cơ bản máy đầu cuối. 83

3. Ứng dụng cho các dịch vụ 86

Phần IV 87

TỔNG QUAN VỀ MẠNG GSM 87

II Thành phần GSM: 89

III. Mobile Equitment: 90

Phần V 92

MỐI LIÊN HỆ XỬ LÝ KH GIỮA ĐÀI 1090 VÀ 92

KẾT LUẬN 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY