Báo cáo Thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Công Minh

MỤC LỤCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MÁY TÍNH CÔNG MINH 5I. Giới thiệu về công ty: 5II. Tổ chức hành chính, nhân sự của công ty: 6III. Môi trường làm việc: 6CHƯƠNG II: NỘI DUNG BÁO CÁO – THỰC TẬP 8I. Nội dung công việc được phân công: 8II. Quá trình nghiên cứu, thực hiện: 9a.Tuần 1 – Tuần 2: Tìm hiểu cách thức hoạt động của công ty: 9b.Tuần 3 – Tuần 4: Tìm hiểu các thiết bị mạng và máy tính cơ bản : 12c.Tuần 5 – Tuần 6: Tìm hiểu một số mô hình mạng nhỏ : 13d.Tuần 7 – Tuần 8: Thực hành cấu hình modem (ADSL) cơ bản: 13e.Tuần 9 – Hoàn thành báo cáo kết qủa và xin ý kiến 14III. Phương pháp thực hiện. 14Giai đoạn 1: Khảo sát cách.thức hoạt động của công ty 14Giai đoạn 2: Tìm hiểu và nắm bắt các thiết bị. 15Giai đoạn 3: Nghe giới thiệu về một vài mô hình mạng thực tế. 15Giai đoạn 4: Làm một mô hình mạng trên máy ảo 16Giai đoạn 5: Kiểm tra (Test case): 16Giai đoạn 6: Kết thúc 16IV. Nội dung kết quả thu được: 16V. Các kỹ năng đạt được: 18VI. Kinh nghiệm thực tế: 18VII. Những đóng góp của mình cho công ty: 18CHƯƠNG III: KẾT LUẬN 19

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MÁY TÍNH CÔNG MINH 5

I. Giới thiệu về công ty: 5

II. Tổ chức hành chính, nhân sự của công ty: 6

III. Môi trường làm việc: 6

CHƯƠNG II: NỘI DUNG BÁO CÁO – THỰC TẬP 8

I. Nội dung công việc được phân công: 8

II. Quá trình nghiên cứu, thực hiện: 9

a.Tuần 1 – Tuần 2: Tìm hiểu cách thức hoạt động của công ty: 9

b.Tuần 3 – Tuần 4: Tìm hiểu các thiết bị mạng và máy tính cơ bản : 12

c.Tuần 5 – Tuần 6: Tìm hiểu một số mô hình mạng nhỏ : 13

d.Tuần 7 – Tuần 8: Thực hành cấu hình modem (ADSL) cơ bản: 13

e.Tuần 9 – Hoàn thành báo cáo kết qủa và xin ý kiến 14

III. Phương pháp thực hiện. 14

Giai đoạn 1: Khảo sát cách.thức hoạt động của công ty 14

Giai đoạn 2: Tìm hiểu và nắm bắt các thiết bị. 15

Giai đoạn 3: Nghe giới thiệu về một vài mô hình mạng thực tế. 15

Giai đoạn 4: Làm một mô hình mạng trên máy ảo 16

Giai đoạn 5: Kiểm tra (Test case): 16

Giai đoạn 6: Kết thúc 16

IV. Nội dung kết quả thu được: 16

V. Các kỹ năng đạt được: 18

VI. Kinh nghiệm thực tế: 18

VII. Những đóng góp của mình cho công ty: 18

CHƯƠNG III: KẾT LUẬN 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY