Báo cáo thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần dịch vụ thương mại và truyền thông Thế giới trẻ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ THỰC TẬP 2

1.1. ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 2

1.2. VÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 2

1.3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 3

1.4. BỘ MÁY TỔ CHỨC 3

1.5. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

2.1. SƠ LƯỢC VỀ KHAI PHÁ TRI THỨC 5

2.1.1. Tổng quan 5

2.1.2. Các quá trình khai phá tri thức 6

1.2. KHAI PHÁ DỮ LIỆU 8

2.2.1. Chức năng của khai phá dữ liệu 9

2.2.2. Các kỹ thuật khai phá dữ liệu 10

2.2.3. Các thách thức khi khai phá dữ liệu 14

2.2.4. Đánh giá, kết luận 15

2.3. CÂY QUYẾT ĐỊNH 16

2.3.1. Khái niệm chung 16

2.3.2. Xây dựng cây quyết định 19

2.3.3. Cắt tỉa cây quyết định 19

2.3.4. Đánh giá cây quyết định 20

2.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 20

2.4.1. Quan hệ 20

2.4.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ 20

2.4.3. Đại số quan hệ 21

2.4.4. Phụ thuộc hàm 21

2.4.5. Phụ thuộc hàm xấp xỉ 23

2.5. ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ HỖN HỢP CHO DỮ LIỆU VỚI CÁC THUỘC TÍNH SỐ, KÝ HIỆU VÀ THỨ TỰ 26

2.5.1. Khái niệm 26

2.5.2. Độ đo hỗn hợp 28

2.5.3. Thuật toán nhanh cho thuộc tính liên tục 32

2.5.4. Thuật toán nhanh cho thuộc tính có thứ tự 34

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 36

3.1. THUẬT TOÁN XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 36

3.1.1. Thuật toán C4.5 36

3.1.2. Thuật toán xây dựng cây quyết định dựa trên phụ thuộc hàm 40

3.2. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN 43

Giao diện chương trình thực hiện 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY