Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH tư vấn và sản xuất giấy Hoàng Hà

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần 1: Quá trình ra đời và phát triển doanh nghiệp 2

1.Thông tin chung về doanh nghiệp 2

2.Quá trình ra đời và phát triển doanh nghiệp 2

3.Đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của doanh nghiệp 3

3.1. Sản phẩm và dịch vụ 3

3.2. Thị trường 4

3.3. Cơ sở vật chất 6

3.4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động. 7

3.5. Hệ thống MMTB và năng lực sản xuất 9

3.6, Quy trình công nghệ 10

3.7. Đặc điểm về tài chính 14

4,Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong những năm tới 15

Phần 2 : Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp. 16

1, Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 16

2,Nhận xét 17

3,Khó khăn của doanh nghiệp 18

Phần 3: Đánh giá những hoạt động quản trị của doanh nghiệp. 20

1. Cơ cấu sản xuất và cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 20

2. Quản trị Marketing và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 20

3. Phát triển và quản trị nguồn nhân lực của công ty 21

4. quản trị công nghệ. 22

4.1, Nồi hơi 22

4.2, Hệ thống máy XEO 22

5. Đánh giá tác động tới môI trường 22

6. Đánh giá các hoạt động khác 23

6.1, Phòng chống cháy 23

6.2, Chiếu sáng 24

6.3, Thông gió 24

6.4, Cấp nước thoát nước 24

7. Khấu hao tàI sản cố định 24

8. Phân tích tài chính 25

Kết luận 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY