Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH thương mại và phát triển Thiều Hiền

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT 3

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THIỀU HIỀN 3

I. Vài nét khái quát chung về Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền: 3

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 3

2. Vai trò chức năng, nhiệm vụ của công ty: 3

3. Thuận lợi và khó khăn của công ty: 4

3.1. Thuận lợi: 4

3.2 Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền cũng gặp phải một số khó khăn nhất định: 4

4. Một số chỉ tiêu đạt được: 5

II. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 6

1. Được thể hiện qua sơ đồ sau: 6

2. Vai trò chức năng của từng bộ phận: 7

Với cách bố trí khoa học này đã đảm bảo được sự hoạt động liên tục, thông suốt của công ty. 7

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 7

1. Sơ đồ bộ máy kế toán của đơn vị: 7

2. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng: 7

PHẦN THỨ HAI 9

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9

A.CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 11

I.Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu: 11

1.Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu: 11

2.Yêu cầu quản lý, nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 11

2.1.Yêu cầu quản lý: 11

2.2.Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu: 11

3.Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 12

3.1.Phân loại vật liệu: 12

3.2.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế : 13

II. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu: 15

1.Chứng từ kế toán sử dụng 15

2.Sổ kế toán chi tiết doanh nghiệp sử dụng: 15

III. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: 16

1. Tài khoản kế toán sử dụng: 17

2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về nguyên liệu, vật liệu: 17

2.1 Hạch toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu: 17

2.1.1. Nhập vật liệu do mua ngoài 17

2.1.2. Ngoài ra ở một số đơn vị còn nhập nguyên vật liệu từ các nguồn như nhập khẩu, nhập nguyên vật liệu do thuê ngoài gia công chế biến 20

2.2. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền chủ yếu là xuất vật liệu cho kinh doanh. 20

IV. Kế toán kiểm kê,đánh giá lại nguyên vật liệu: 22

1.Kế toán nguyên liệu, vật liệu thừa, thiếu, kém phẩm chất khi kiểm kê: 22

2. Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu: 22

3. Cuối niên độ kế toán số chênh lệch giữa giá được đánh giá lại tăng hơn số giảm thì được xử lý theo quy định của chế độ tài chính kế toán hiện hành. 23

V.Kế toán lập dự phòng giảm giá nguyên liệu, vật liệu: 23

1. TK kế toán sử dụng: 23

2.Phương pháp hạch toán: 23

B.CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TM&PT THIỀU HIỀN 24

I. Khái quát công tác kế toán NVL tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền: 24

2. Đánh giá nguyên vật liệu: 24

2.1.Đánh giá NVL nhập kho: 25

2.2.Đánh giá NVL xuất kho: 25

II. Kế toán chi tiết NVL: 26

1.Kế toán chi tiết nhập kho NVL: 26

2.Kế toán chi tiết xuất kho NVL: 26

III.Kế toán tổng hợp nhập- xuất NVL: 27

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY