Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Toàn Hưng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TOÀN HƯNG 1

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 1

2. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2007 và 2008 2

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TM KT Toàn Hưng ( Quy trình kinh doanh của công ty TNHH Toàn Hưng) 3

PHẦN II 4

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 4

I. Tổ chức công tác kế toán 4

1. Cơ cấu tổ chức kế toán và đặc điểm công tác kế toán 4

1. Kế toán vốn bằng tiền 5

2. Kế toán mua hàng: 6

3. Kế toán Tài sản cố định 7

4. Kế toán tiền lương 9

5. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 10

PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TOÀN HƯNG 15

1. Kết quả thu được 15

2. Nhận xét chung về các phần hành kế toán tại công ty 15

2. Một số ý kiến góp phần cải thiện công tác kế toán tại công ty 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY