Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Hà Trần

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Phần I: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thương Mại Hà Trần 5

1. Quá trình hình thành và phát triển 5

2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Thương Mại Hà Trần 6

2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 6

2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 6

3. Đặc điểm công tác kế toán của công ty 7

Phần II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 9

1. Ngành nghề kinh doanh 9

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9

3. Tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh 10

4. Tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản 12

5. Nhận xét và đánh giá một số chỉ tiêu và tình hình tài chính của Công ty 14

5.1 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn (TS, NV) 14

5.2 Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán 15

5.3 Chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 15

6. Thực trạng người lao động 16

Phần III: Nhận xét và kết luận tình hình chung tại công ty TNHH Thương Mại Hà Trần 19

1. Tình hình kinh doanh 19

2. Thuận lợi và khó khăn 19

3. Một số biện pháp khắc phục khó khăn 20

4. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty TNHH Thương Mại Hà Trần 20

Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY