Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an toàn Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 21.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 21.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 31.3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM PROTEC 31.4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT 31.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 41.5.1. Chức năng nhiệm vụ của ban giám đốc 41.5.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính - nhân sự 61.5.3. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh 61.5.4. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán 61.5.5. Chức năng nhiệm vụ của phòng sản xuất 7PHẦN 2: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 92.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT 92.1.1. Tìm hiểu hệ thống sản xuất trong doanh nghiệp 92.1.2. Tìm hiểu công tác lập kế hoạch và điều độ sản xuất 192.1.3. Tìm hiểu công tác quản lí vật tư 192.2. PHÂN TÍCH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 292.3. PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG DOANH NGHIỆP 342.3.1. Các loại máy móc thiết bị dùng trong doanh nghiệp 342.3.2. Công tác tổ chức sửa chữa máy móc thiết bị trong doanh nghiệp 392.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 442.4.1. Phương pháp quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 442.4.2 Phương pháp kiểm soát chất lượng tại xưởng sản xuất 452.4.3 Tình hình chất lượng sản phẩm 46PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 463.1. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG TÌNH HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP 463.2. HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 47MỤC LỤC iDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iiDANH MỤC CÁC BẢNG iiiDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iv

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 3

1.3. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM PROTEC 3

1.4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT 3

1.5. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 4

1.5.1. Chức năng nhiệm vụ của ban giám đốc 4

1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chính - nhân sự 6

1.5.3. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh 6

1.5.4. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán 6

1.5.5. Chức năng nhiệm vụ của phòng sản xuất 7

PHẦN 2: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP 9

2.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT 9

2.1.1. Tìm hiểu hệ thống sản xuất trong doanh nghiệp 9

2.1.2. Tìm hiểu công tác lập kế hoạch và điều độ sản xuất 19

2.1.3. Tìm hiểu công tác quản lí vật tư 19

2.2. PHÂN TÍCH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG 29

2.3. PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG DOANH NGHIỆP 34

2.3.1. Các loại máy móc thiết bị dùng trong doanh nghiệp 34

2.3.2. Công tác tổ chức sửa chữa máy móc thiết bị trong doanh nghiệp 39

2.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP 44

2.4.1. Phương pháp quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 44

2.4.2 Phương pháp kiểm soát chất lượng tại xưởng sản xuất 45

2.4.3 Tình hình chất lượng sản phẩm 46

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 46

3.1. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG TÌNH HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP 46

3.2. HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 47

MỤC LỤC i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii

DANH MỤC CÁC BẢNG iii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iv

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY