Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Huy Thành

- Bộ phận trực tiếp sản xuất gồm 76 người chiếm 76% tổng nguồn nhân lực ( với 55 lao động nam chiếm 72,3% tổng số lao động trực tiếp)

- Bộ phận gián tiếp gồm 24 người chiếm 24%

* Về độ tuổi lao động:

- Từ 18-30: 37 người chiếm 37% tổng số lao động.

- Từ 31-50: 58 người chiếm 58 % tổng số lao động.

- Từ 51 tuổi trở lên: 5 người chiếm 5% tổng số lao động.

* Về trình độ học vấn

- Cao học: 1 người (Giám Đốc, Nguyễn Văn Bình) chiếm 1% trong tổng số lao động.

- Đại học: 20 người chiếm 15 % tổng số lao động.

- Cao đẳng: 12 người chiếm 12% tổng số lao động.

- Trung cấp: 43 người chiếm 43% tổng số lao động.

- Trung học phổ thông: 24 người chiếm 24 % tổng số lao động.

Như vậy cơ cấu lao động của Công ty về độ tuổi là tương đối hợp lý (58% lao động ở độ tuổi 31-50, độ tuổi lý tưởng nhất khi tuyển dụng lao động). Điều này chứng tỏ Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng và đào tạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY