Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Hoa Mai

Lời cảm ơn Lời nói đầu Nội dung PHẦN I : SỰ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TYI : Quá trình hình thành công ty II : Hoạt động chính và những thành tích của công tyIII : Cơ cấu tổ chứcIV : Lĩnh vực hoạt động của công ty 1. Phần cứng 2. Phần mềm 3. Dịch vụ mạng máy tính, máy Photocopy 4. Dịch vụ bảo hành bảo trìV : Năng lực nghiên cứu 1. Hoạch định các chính sách đào tạo lực lượng cán bộ kỹ thuật 2. Đầu tư cho ngành nghiên cứuPHẦN II : NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ KẾT QUẢ HÌNH THÀNHI : Công việc được giao 1. Soạn thảo văn bản 2. Trực điện thoại 3. Nhận công văn giấy tờ đến 4. Chuyển giao giấy tờ PHẦN ĐỀ TÀI : NGƯỜI THƯ KÝ VỚI CÔNG TÁC VĂN THƯI : Tổ chức Quản lý công tác văn thư 1. Khái niệm công tác văn thư 2. Nội dung công tác văn thư 3. Yêu cầu công tác văn thư II. Phân công trách nhiệm trong cơ quan 1. Trách nhiệm của Thủ trưởng 2. Trách nhiệm của Chánh văn phòng 3. Trách nhiệm của Cán bộ văn phòng 4. Trách nhiệm của người làm công tác văn thư chuyên tráchIII : Người thư ký với công tác quản lý văn bản đến 1. Nguyên tắc chung 2. Các nghiệp vụ cụ thể IV : Thư ký với việc công tác quản lý văn bản điV : Người thư ký với việc soạn thảo văn bản 1. khái niệm văn bản Nhà nước 2. Phân loại văn bản 3. Thẩm quyền ban hành văn bản 4. Thể thức văn bảnVI : Người thư ký với công tác văn thư và việc lập hồ sơ 1. Công tác hồ sơ 2. Cách lập hồ sơ KẾT LUẬN 111455556667778910111111131313141515161920212222272727

Lời cảm ơn

Lời nói đầu

Nội dung

PHẦN I : SỰ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

I : Quá trình hình thành công ty

II : Hoạt động chính và những thành tích của công ty

III : Cơ cấu tổ chức

IV : Lĩnh vực hoạt động của công ty

1. Phần cứng

2. Phần mềm

3. Dịch vụ mạng máy tính, máy Photocopy

4. Dịch vụ bảo hành bảo trì

V : Năng lực nghiên cứu

1. Hoạch định các chính sách đào tạo lực lượng cán bộ kỹ thuật

2. Đầu tư cho ngành nghiên cứu

PHẦN II : NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ KẾT QUẢ HÌNH THÀNH

I : Công việc được giao

1. Soạn thảo văn bản

2. Trực điện thoại

3. Nhận công văn giấy tờ đến

4. Chuyển giao giấy tờ

PHẦN ĐỀ TÀI : NGƯỜI THƯ KÝ VỚI CÔNG TÁC VĂN THƯ

I : Tổ chức Quản lý công tác văn thư

1. Khái niệm công tác văn thư

2. Nội dung công tác văn thư

3. Yêu cầu công tác văn thư

II. Phân công trách nhiệm trong cơ quan

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng

2. Trách nhiệm của Chánh văn phòng

3. Trách nhiệm của Cán bộ văn phòng

4. Trách nhiệm của người làm công tác văn thư chuyên trách

III : Người thư ký với công tác quản lý văn bản đến

1. Nguyên tắc chung

2. Các nghiệp vụ cụ thể

IV : Thư ký với việc công tác quản lý văn bản đi

V : Người thư ký với việc soạn thảo văn bản

1. khái niệm văn bản Nhà nước

2. Phân loại văn bản

3. Thẩm quyền ban hành văn bản

4. Thể thức văn bản

VI : Người thư ký với công tác văn thư và việc lập hồ sơ

1. Công tác hồ sơ

2. Cách lập hồ sơ

KẾT LUẬN

1

1

1

4

5

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

9

10

11

11

11

13

13

13

14

15

15

16

19

20

21

22

22

27

27

27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY