Báo cáo Thực tập tại Công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội

Công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước nên khi thành lập Công ty được giao vốn hoạt động và có trách nhiệm bảo toàn nguồn vốn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, do nhu cầu mở rộng hoạt động nên Công ty phải vay vốn của các tổ chức khác để kinh doanh như ( ngân hàng, các tổ chức tài chính ). Trong hợp tác làm ăn, hàng năm Công ty bị chiếm dụng vốn và cũng đi chiếm dụng vốn của các Công ty khác. Hàng năm Công ty trích một phần lợi nhuận để đưa vào phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh như mua sắm thiết bị, tu sửa máy móc v.v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY