Báo cáo Thực tập tại Công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN – VIỆT NAM 1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Liên doanh Chế tạo Xe máy Lifan - Việt Nam 1

1.2 Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam 2

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt nam 2

1.2.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam 2

1.3 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh của công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam. 3

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam. 4

1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy tổ chức quản lý công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam ( phụ lục 3) 4

1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban trong bộ máy quản lý công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam 4

PHẦN 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH CHẾ TẠO XE MÁY LIFAN _ VIỆT NAM 7

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam. 7

2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _Việt Nam (phụ lục 4) 7

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán tại công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt nam. 7

2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty Liên doanh chế tạo xe máy Lifan _ Việt Nam 8

2.2.1 Đặc điểm chung 8

2.2.2 Các chế độ chính sách kế toán áp dụng tại công ty. 9

2.3 Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: 9

2.3.1 Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ: 10

2.3.2 Công thức tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ: 10

2.3.3 Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên: 10

2.3.3.1. Kế toán biến động tăng vật liệu, công cụ dụng cụ: 10

2.3.3.2. Kế toán biến động giảm vật liệu, công cụ dụng cụ: 11

2.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 11

2.5 Kế toán TSCĐ 12

2.6 Kế toán vốn bằng tiền: 13

2.6.1 Tài khoản sử dụng: 14

2.6.2 Chứng từ sử dụng: 14

2.6.3 Phương pháp kế toán tình hình biến động tiền mặt : 14

2.7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ. 14

2.7.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành: 14

2.7.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 15

2.7.2.1.Tài khoản sử dụng: 15

2.7.2.2. Phương pháp kế toán: 15

2.8 Báo cáo tài chính 16

PHẦN 3: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT 17

3.1 Thu hoạch 17

3.2 Nhận xét. 17

3.3 Một số ý kiến đề xuất 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY