Báo cáo thực tập tại Công ty khách sạn du lịch và du lịch Kim Liên

MỤC LỤC

I/ Khái quát về cơ sở thực tập (công ty khách sạn Kim Liên) 2

1, Lịch sử hình thành khách sạn Kim Liên 2

2, Lĩnh vực kinh doanh 4

3, Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật 5

4,Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 9

5, Thị trường kinh mục tiêu 14

6,Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 16

II/ Tình hình thực tế tại công ty khách sạn Kim Liên 17

+ Những thành công 17

+ Những tồn tại 18

III/ Một số đề xuất 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY