Báo cáo thực tập tại Công ty In Công đoàn

MỤC LỤCI. tổng quan về công ty In Công đoàn.21. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty In Công Đoàn:.22. Cơ cấu tổ chức của công ty:.43. Đặc điểm về sản phẩm:.64. Đặc điểm về máy móc thiết bị:.95. Đặc điểm về quy trình công nghệ:.96. Đặc điểm về nguyên vật liệu:.137. Đặc điểm về nguồn vốn:.148. Đặc điểm về lao động.158.1. Tuyển dụng và bố trí người lao động.158.2. Cơ cấu lao động của công ty.168.3. Công tác sử dụng nguồn nhân lực của công ty.178.4. Công tác đào tạo bồi dưỡng công nhân.18II. Những ưu điểm và nhược điểm trong tình hình quản lý nguồn nhân lực của công ty:.191. Những ưu điểm của cơ cấu tổ chức quản lý cán bộ.192. Những nhược điểm.203. Nguyên nhân:.20

MỤC LỤC

I. tổng quan về công ty In Công đoàn.2

1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty In Công Đoàn:.2

2. Cơ cấu tổ chức của công ty:.4

3. Đặc điểm về sản phẩm:.6

4. Đặc điểm về máy móc thiết bị:.9

5. Đặc điểm về quy trình công nghệ:.9

6. Đặc điểm về nguyên vật liệu:.13

7. Đặc điểm về nguồn vốn:.14

8. Đặc điểm về lao động.15

8.1. Tuyển dụng và bố trí người lao động.15

8.2. Cơ cấu lao động của công ty.16

8.3. Công tác sử dụng nguồn nhân lực của công ty.17

8.4. Công tác đào tạo bồi dưỡng công nhân.18

II. Những ưu điểm và nhược điểm trong tình hình quản lý nguồn nhân lực của công ty:.19

1. Những ưu điểm của cơ cấu tổ chức quản lý cán bộ.19

2. Những nhược điểm.20

3. Nguyên nhân:.20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY