Báo cáo thực tập tại Công ty đầu tư phát triển va xây lắp công nghiệp dân dụng

Giá cả mang nhiều tên goi khác nhau . Đằng sau của những tên gọi đó , hiện tượng giá cả luôn mang một ý nghĩa chung là : lợi ích kinh tế được xác định bằng tiền . Trong các biến số của Marketing – mix chỉ có biến số giá cả là trực tiếp tạo ra doanh thu và lợi nhuận thực tế . Do đặc điểm chung của ngành xây dựng nên nhiều đơn vị có mặt bằng giá chung với nhau . Điều đó có nghĩa là giá cả xây dựng các công trình của các công ty , xí nghiệp xây lắp là bằng hoặc tương đương với nhau . Cho nên để đảm bảo có công ăn việc làm cho nhân viên của mình nhiều doanh nghiệp tìm cách giảm giá xuống dưới mặt bằng đó để chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh đấu thầu . Vì vậy các doanh nghiệp đó thường không có khoản thu hồi về khấu hao tài sản cố định khiến cho máy móc hoạt động mà không có tích luỹ , vốn cố định không thể hoàn thành một vòng tuần hoàn luân chuyển của vốn . Đó là thực trạng chung của ngành xây dựng và cũng là thực trạng chung của xí nghiệp đầu tư phát triển và xây lắp công nghiệp dân dụng Trong trường hợp tham giá đấu thầu . Công ty định giá tham gia đấu thầu dựa trên cơ sở dự đoán các đối thủ cạnh tranh sẽ định giá là bao nhiêu chứ không phải là dựa trên chi phí . Công ty muốn dành hợp đồng và muốn thắng thầu thường phải chấp nhận mức giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh .

Giá cả mang nhiều tên goi khác nhau . Đằng sau của những tên gọi đó , hiện tượng giá cả luôn mang một ý nghĩa chung là : lợi ích kinh tế được xác định bằng tiền . Trong các biến số của Marketing – mix chỉ có biến số giá cả là trực tiếp tạo ra doanh thu và lợi nhuận thực tế .

Do đặc điểm chung của ngành xây dựng nên nhiều đơn vị có mặt bằng giá chung với nhau . Điều đó có nghĩa là giá cả xây dựng các công trình của các công ty , xí nghiệp xây lắp là bằng hoặc tương đương với nhau . Cho nên để đảm bảo có công ăn việc làm cho nhân viên của mình nhiều doanh nghiệp tìm cách giảm giá xuống dưới mặt bằng đó để chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh đấu thầu . Vì vậy các doanh nghiệp đó thường không có khoản thu hồi về khấu hao tài sản cố định khiến cho máy móc hoạt động mà không có tích luỹ , vốn cố định không thể hoàn thành một vòng tuần hoàn luân chuyển của vốn . Đó là thực trạng chung của ngành xây dựng và cũng là thực trạng chung của xí nghiệp đầu tư phát triển và xây lắp công nghiệp dân dụng

Trong trường hợp tham giá đấu thầu . Công ty định giá tham gia đấu thầu dựa trên cơ sở dự đoán các đối thủ cạnh tranh sẽ định giá là bao nhiêu chứ không phải là dựa trên chi phí . Công ty muốn dành hợp đồng và muốn thắng thầu thường phải chấp nhận mức giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY