Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng và kiến trúc ADC

Chi phí sản xuất xây lắp tập hợp theo từng khoản mục chi phí vừa liên quan đến sản phẩm hoàn thành, vừa liên quan đến sản phẩm đang làm dở được xác định ở thời điểm cuối kỳ. Để tính giá thành sản xuất cho sản phẩm xây lắp hoàn thành đảm bảo tính hợp lý, chính xác thì cần phải xác định phần chi phí sản xuất tính cho sản phẩm dở dang.

Để xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ phải tiến hành kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang, xác định mức độ hoàn thành và dùng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 573, công trình được bàn giao thanh toán theo định kỳ khối lượng hoàn thành của từng công trình, hạng mục công trình. Do đó việc xác định chi phí thực tế của khối lượng dở dang cuối kỳ được thực hiện như sau:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY