Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 11

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I :KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11-VINACONEX

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 11.1

2.Chức năng,nhiệm vụ và quy trình sản xuất của Công ty .2

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .2

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm 2008-2009 .3

PHẦN II :TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - VINACONEX.4

* CÔNG TÁC KẾ TOÁN

A. TÌNH HÌNH CHUNG . 5

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . .5

2. Một số đặc điểm công tác kế toán tại Công ty .6

B. TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN .6

1. Kế toán vốn bằng tiền .7

2. Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ . .8

3. Kế toán tài sản cố định . .9

4. Kế toán tiền lương .11

5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ. 14

Phần III :Nhận xét và một số ý kiến đóng góp đối với công ty .20

1. Ưu điểm .20

2. Nhược điểm .20

3. Đề xuất.20

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY