Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconco 1

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2

1.1.1 Lịch sử hình thành 2

1.1.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 2

1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4

1.2.1 Sơ đồ tổ chức công ty 4

1.2.2. Các phòng ban, chức năng, nhiệm vụ 5

1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất 5

1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh 6

1.4 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty 8

PHẦN 2: TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI VINACONEX-1 9

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 9

2.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty Vinaconex-1 10

2.2.1 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 10

2.2.2. Đặc điểm về chứng từ. 12

2.2.3. Đặc điểm về tài khoản 12

2.2.4 Đặc điểm về BCTC 12

2.3. Đặc điểm, phân loại một số phần hành kế toan cơ bản tại cong ty Vinaconex-1 12

2.3.1 K T nguyên vật liệu. 12

2.3.2Kế toán tài sản cố định 14

PHẦN 3 18

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VINACONEX-1 18

3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG 18

3.1.1 Ưu điểm 18

3.1.2 Nhược điểm 19

3.2 Ý KIẾN ĐÓNG GÓP 20

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY