Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

I. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản . . 2

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản . . 2

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản .3

3. Cơ cấu tổ chức tại Công ty 4

II. Đặc điểm các nguồn lực .7

1. Đặc điểm về vốn .7

2. Đặc điểm về lao động của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản 9

3. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 11

III. Một số hoạt động quản lý của công ty 13

1. Công tác quản lý kế hoạch (Công tác hoạch định) . 13

2. Công tác quản lý con người . .13

3. Công tác quản lý tài chính của công ty . .16

4. Công tác thị trường và Marketing .17

5. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm của công ty . .18

IV. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 19

V. Đánh giá chung .21

1. Đánh giá chung 21

2. Định hướng đề tài luận văn tốt nghiệp 22

Kết luận 23

Danh mục tài liệu tham khảo 24

Mục lục .25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY