Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao

PHẦN I. MỞ ĐẦU 1PHẦN II: GIỚI THIỆU VÀ TÌM HIỂU CHUNGVỀ CÔNG TY 2I. Lịch sử hình thành và phát triển: 2II. Vị trí đặt nhà máy 4III. Chức năng của công ty 4IV.Vùng nguyên liệu và quy mô của công ty: 5V. Các sản phẩm của công ty 61. Sản phẩm lạnh: 62. Sản phẩm hộp: 63. Sản phẩm cô đặc: 64. Sản lượng và thị trường tiêu thụ: 6VI. Thành tích đạt được. 7VII. Bình đồ nhà máy 8VIII. Sơ đồ tổ chức nhân sự nhà máy 10IX. Các hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh 111) Cách điều hành tổ chức một ca sản xuất. 11 2) Hoạt động kiểm tra chất lượng. 11 3) Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2000 và HACCP). 12X. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 121. Nội quy nhà máy chế biến. 12 2. Các yếu tố nguy hại và biện pháp đảm bảo ATLĐ 133. Phòng chống cháy nổ 134. Các bệnh nghề nghiệp thường gặp. 14XI. Tìm hiểu vấn đề vệ sinh – Xử lý nước thải. 14 1. Vấn đề vệ sinh 142. Vấn đề xử lý nước thải 14PHẦN III. CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN. 16CHƯƠNG I. CÔNG NGHỆ SX DƯA CHUỘT DẦM DẤM 17I. Sơ đồ quy trình công nghệ. 17II. Thuyết minh quy trình. 17III. Mô tả sản phẩm, công nghệ chế biến. 21IV. Đánh giá các chỉ tiêu của sản phẩm 22CHƯƠNG II. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA HỘP 23I. Sơ đồ quy trình công nghệ 23II. Thuyết minh quy trình 23III. Mô tả nguyên liệu và nguyên liệu phụ 25CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA CÔ ĐẶC 27I. Sơ đồ quy trình công nghệ 27II. Thuyết minh quy trình. 27III. Mô tả sản phẩm. 28CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NGÔ NGỌT ĐÓNG HỘP 31I. Sơ đồ quy trình công nghệ 31II. Thuyết minh quy trình. 31III. Mô tả nguyên liệu và nguyên liệu phụ 33CHƯƠNG V. MỘT SỐ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆSẢN PHẨM KHÁC A. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SX NƯỚC VẢI. 34B. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SX NƯỚC VẢI CÔ ĐẶC. 34 1). Mô tả sản phẩm 34 2) Sơ đồ quy trình công nghệ. 34 3) thuyết minh quy trình 35C. TỔNG HỢP CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC SỬA CHỮA 36CHƯƠNG VI. TÌM HIỂU VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ 39I. Quy trình vận hành máy khu vực rót ở phân xưởng cô đặc. 39II. Thiết bị thanh trùng nồi Stock 401. Quy trình vận hành 40III. Máy nghiền ngô. 41IV. Máy ép dịch dứa. 42V. Nồi nấu cháo ngô 42VI. Máy rửa băng tải liên tục 43VII. Máy đột lõi bán tự động. 45VIII. Thiết bị thanh trùng gián đoạn dạng thẳng đứng 46 IX. Máy ghép mí bán tự động 47X. Thiết bị thanh trùng ống lồng ống 48XI. Thiết bị thanh trùng “Nikô” 49XII. Máy cắt dứa quân cờ 51XIII. Dây chuyền nước dứa cô đặc 52Các sản phẩm của công ty 53PHẦN IV. KẾT LUẬN 56

PHẦN I. MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: GIỚI THIỆU VÀ TÌM HIỂU CHUNGVỀ CÔNG TY 2

I. Lịch sử hình thành và phát triển: 2

II. Vị trí đặt nhà máy 4

III. Chức năng của công ty 4

IV.Vùng nguyên liệu và quy mô của công ty: 5

V. Các sản phẩm của công ty 6

1. Sản phẩm lạnh: 6

2. Sản phẩm hộp: 6

3. Sản phẩm cô đặc: 6

4. Sản lượng và thị trường tiêu thụ: 6

VI. Thành tích đạt được. 7

VII. Bình đồ nhà máy 8

VIII. Sơ đồ tổ chức nhân sự nhà máy 10

IX. Các hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh 11

1) Cách điều hành tổ chức một ca sản xuất. 11

2) Hoạt động kiểm tra chất lượng. 11

3) Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001: 2000 và HACCP). 12

X. An toàn lao động và phòng chống cháy nổ. 12

1. Nội quy nhà máy chế biến. 12

2. Các yếu tố nguy hại và biện pháp đảm bảo ATLĐ 13

3. Phòng chống cháy nổ 13

4. Các bệnh nghề nghiệp thường gặp. 14

XI. Tìm hiểu vấn đề vệ sinh – Xử lý nước thải. 14

1. Vấn đề vệ sinh 14

2. Vấn đề xử lý nước thải 14

PHẦN III. CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN. 16

CHƯƠNG I. CÔNG NGHỆ SX DƯA CHUỘT DẦM DẤM 17

I. Sơ đồ quy trình công nghệ. 17

II. Thuyết minh quy trình. 17

III. Mô tả sản phẩm, công nghệ chế biến. 21

IV. Đánh giá các chỉ tiêu của sản phẩm 22

CHƯƠNG II. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA HỘP 23

I. Sơ đồ quy trình công nghệ 23

II. Thuyết minh quy trình 23

III. Mô tả nguyên liệu và nguyên liệu phụ 25

CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DỨA CÔ ĐẶC 27

I. Sơ đồ quy trình công nghệ 27

II. Thuyết minh quy trình. 27

III. Mô tả sản phẩm. 28

CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NGÔ NGỌT ĐÓNG HỘP 31

I. Sơ đồ quy trình công nghệ 31

II. Thuyết minh quy trình. 31

III. Mô tả nguyên liệu và nguyên liệu phụ 33

CHƯƠNG V. MỘT SỐ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

SẢN PHẨM KHÁC

A. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SX NƯỚC VẢI. 34

B. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SX NƯỚC VẢI CÔ ĐẶC. 34

1). Mô tả sản phẩm 34

2) Sơ đồ quy trình công nghệ. 34 3) thuyết minh quy trình 35

C. TỔNG HỢP CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT VÀ HÀNH

ĐỘNG KHẮC PHỤC SỬA CHỮA 36

CHƯƠNG VI. TÌM HIỂU VỀ MÁY MÓC THIẾT BỊ 39

I. Quy trình vận hành máy khu vực rót ở phân xưởng cô đặc. 39

II. Thiết bị thanh trùng nồi Stock 40

1. Quy trình vận hành 40

III. Máy nghiền ngô. 41

IV. Máy ép dịch dứa. 42

V. Nồi nấu cháo ngô 42

VI. Máy rửa băng tải liên tục 43

VII. Máy đột lõi bán tự động. 45

VIII. Thiết bị thanh trùng gián đoạn dạng thẳng đứng 46 IX. Máy ghép mí bán tự động 47

X. Thiết bị thanh trùng ống lồng ống 48

XI. Thiết bị thanh trùng “Nikô” 49

XII. Máy cắt dứa quân cờ 51

XIII. Dây chuyền nước dứa cô đặc 52

Các sản phẩm của công ty 53

PHẦN IV. KẾT LUẬN 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY