Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần than Vàng Danh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần phải huy động các nguồn nhân, tài, vật lực (lao động, vật tư, tiền vốn.) để thực hiện việc sản xuất chế tạo sản phẩm, thực hiện các công việc lao vụ, thu mua dự trữ hàng hoá, luân chuyển lưu thông sản phẩm, hàng hoá, thực hiện hoạt động đầu tư. kể cả chi cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cho quá trình hoạt động của mình.Như vậy, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng tiền.- Căn cứ vào lượng vật tư tiêu hao.- Căn cứ vào chi phí nguyên, nhiên vật liệu, động lực.- Căn cứ vào tiền lương: Dựa theo đơn giá tiền lương của phòng LĐ- TL trên cơ sở đơn giá tiền lương của tập đoàn.- Căn cứ vào khấu hao về TSCĐ theo quy định của BTC.- Căn cứ vào các chi phí khác.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần phải huy động các nguồn nhân, tài, vật lực (lao động, vật tư, tiền vốn.) để thực hiện việc sản xuất chế tạo sản phẩm, thực hiện các công việc lao vụ, thu mua dự trữ hàng hoá, luân chuyển lưu thông sản phẩm, hàng hoá, thực hiện hoạt động đầu tư. kể cả chi cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cho quá trình hoạt động của mình.

Như vậy, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng tiền.

- Căn cứ vào lượng vật tư tiêu hao.

- Căn cứ vào chi phí nguyên, nhiên vật liệu, động lực.

- Căn cứ vào tiền lương: Dựa theo đơn giá tiền lương của phòng LĐ- TL trên cơ sở đơn giá tiền lương của tập đoàn.

- Căn cứ vào khấu hao về TSCĐ theo quy định của BTC.

- Căn cứ vào các chi phí khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY