Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa

MỤC LỤCContentsI. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA 61.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 61.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 71.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 81.4 Khái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tập Đoàn Thái Hòa qua 2 năm 2009 và năm 2010 8II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI HÒA 92.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 92.1.1 Tổ chức bộ máy và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 92.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 112.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế 122.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế 122.2.2 Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty 132.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán. 132.3 Tổ chức công tác tài chính 142.4 Đánh giá chung về Tổ chức công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế tài chính công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Hòa 14III. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 15

MỤC LỤC

Contents

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA 6

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 7

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 8

1.4 Khái quát về kết quả sản xuất sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tập Đoàn Thái Hòa qua 2 năm 2009 và năm 2010 8

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÁI HÒA 9

2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 9

2.1.1 Tổ chức bộ máy và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 9

2.1.2 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán 11

2.2 Tổ chức công tác phân tích kinh tế 12

2.2.1 Bộ phận thực hiện và thời điểm tiến hành công tác phân tích kinh tế 12

2.2.2 Nội dung và các chỉ tiêu phân tích kinh tế tại Công ty 13

2.2.3 Tính toán và phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh dựa trên số liệu của báo cáo kế toán. 13

2.3 Tổ chức công tác tài chính 14

2.4 Đánh giá chung về Tổ chức công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế tài chính công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Hòa 14

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY