Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần tập đoàn Hipt

MỤC LỤC

I.SỰ HÌNH THÀNH,PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ,KỸ THUẬT CỦA

DOAN NGHIỆP 1

1.1 Thông tin chung về doanh nghiệp .1

1.2 Qúa trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp .2

1.3 Đặc điểm kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp .4

1.3.1 Tổng quan về thị trường công nghệ VN và thế giới 4

1.3.2 Các sản phẩm và khách hàng tương ứng của HiPT .5

1.3.3 Các đối tác chính của tập đoàn HiPT .18

1.3.4 Các khối khách hàng tiêu biểu của tập đòan HiPT .22

1.3.5 Định hướng phát triển của tập đoàn trong những năm tới 23

II. TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .25

2.1 Doanh số hoạt động của HiPT qua các năm 25

2.2 Đánh giá hoạt động qua một số chỉ tiêu 27

2.3 Đánh giá một số hoạt động khác của tập đoàn . 29

2.4 Một số thành tựu nổi bật của tập đoàn trong những năm gần đây .30

III.TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HiPT .33

3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức .33

3.2 Đánh giá họat động của trung tam bán lẻ HiShop .37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY