Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

NỘI DUNG 4

Chương I. Khái quát chung về công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam 4

1. Quá trình hình thành và phát triển 4

2. Cơ cấu tổ chức của công ty 4

2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 4

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 4

2.2.1. Văn phòng tổng hợp 4

2.2.2. Phòng kinh doanh 5

2.2.3. Trung tâm thiết kế và xây lắp 5

2.2.4. Phòng sản xuất 5

2.2.5. Phòng kiểm tra chất lượng và đo lường sản phẩm 6

2.2.6. Xí nghiệp Điện cơ- Tự động hóa 6

2.2.7. Các xí nghiệp: Cơ khí tạo phôi, Lắp máy I, Lắp máy II, Lắp máy III 6

2.2.8. Phòng tài chính kế toán 7

3. Các hoạt động sản xuất kinh doanh 7

4. Đặc điểm về quy trình công nghệ 8

5. Đặc điểm về lao động 10

6. Một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua 10

Chương II. Một số hoạt động quản lý nhân sự tại công ty cổ phần Nồi hơi Việt Nam 12

1. Tuyển chọn, tuyển dụng 12

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 12

2.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 13

2.2. Lập kế hoạch đào tạo 13

2.3. Tổ chức đào tạo 13

2.3.1. Tự đào tạo 13

2.3.2. Đào tạo bên ngòai 13

3. Tiền lương, tiền thưởng 14

3.1 Chấm công để trả lương 14

3.2.Tổ chức trả lương, quản lý quỹ lương 14

3.2.1 Nguyên tắc chung trong trả lương 14

3.2.2. Nguồn để trả lương 14

3.2.3. Hệ thống thang bảng lương mà công ty đang áp dụng 14

3.2.4 Hình thức trả lương 15

3.2.4.1. Đối với khối phục vụ 15

3.2.4.2. Đối với đơn vị và người trực tiếp sản xuất hưởng lương sản phẩm 16

3.2.5. Các chế độ chi trả tiền lương khác 17

3.2.5.1. Tiền lương làm thêm giờ 17

3.2.5.2. Phụ cấp làm ca đêm 17

3.2.5.3. Trả tiền lương các ngày nghỉ 17

3.2.5.4. Lương trả cho BHXH 17

3.2.5.5. Trả phụ cấp trách nhiệm 17

3.3 Các hình thức thưởng 17

4. Thực trạng về điều kiện lao động 18

5. Tạo động lực 18

6. Quan hệ lao động 19

6.1. Hợp đồng lao động 19

6.2. Thỏa ước lao động tập thể 19

6.3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 19

6.4. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 19

Chương III. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty 22

1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 22

1.1 Thuận lợi 22

1.2 Khó khăn 22

2. Định hướng phát triển 22

3. Đề xuất một số giải pháp 22

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY