Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần May 10 Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 5

1.1. Giới thiệu đôi nét về sự ra đời của công ty cổ phần May 10 5

1.2. Một số chi tiết đáng lưu ý về công ty như: 8

1.3. Ban lãnh đạo cấp cao của công ty 8

1.4. Cơ sở pháp lý của công ty 8

1.5. Loại hình doanh nghiệp 9

1.6. Lĩnh vực hoạt động của công ty 9

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 TRONG THỜI GIAN QUA 11

2.1- Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty trong thời gian qua 11

2.1.1.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 11

2.2 / Những thuận lợi và khó khăn 16

2.2.1. Về thuận lợi: 16

2.2.2. Về khó khăn: 16

PHẦN III. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 17

3.1. Đặc điểm về quy trình công nghệ : 17

3.2. Đặc điểm về máy móc thiết bị vật tư của công ty : 19

PHẦN IV. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ KẾT CẤU CHU KÌ

SẢN XUẤT 21

4.1 .Tổ chức sản xuất 21

4.2 .Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 22

PHẦN V. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 23

5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần May 10 23

5.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 24

PHẦN VI. KHẢO SÁT,PHÂN TÍCH YẾU TỐ “ ĐẦU VÀO,ĐẦU RA” CỦA DOANH NGHIỆP 27

6.1 Khảo sát và phân tích các yếu tố “đầu vào” 27

6.1.1.Yếu tố đối tượng lao động 27

6.1.2 Yếu tố lao động 29

6.1.3. Yếu tố vốn 31

6.2. Khảo sát các yếu tố “ đầu ra” 34

PHẦN VII. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 41

7.1 Môi trường kinh tế : 41

7.2 Môi trường pháp luật , chính trị và các thể chế kinh tế : 41

7.3 Môi trừơng văn hoá , xã hội : 42

7.4 Môi trường tự nhiên : 42

7.5 Môi trường cạnh tranh ngành : 43

7.6 Ảnh hưởng của các chính sách vĩ mô : 43

PHẦN VIII. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT SAU THỜI GIAN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY MAY 10 45

8.1 Các kết luận và phát hiện qua thời gian thực tập 45

8.1.1. Các kết luận: 45

8.2 Các đề xuất , kiến nghị 46

8.2.1. Các biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của công ty May 10 trong thời gian tới : 46

8.2.2. Các kiến nghị và đề xuất đối với nhà nước : 51

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY