Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần Giầy Phúc Yên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 3

1. Giới thiệu về công ty 3

2. Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển 3

3. Chức năng nhiệm vụ hiện nay 5

PHẦN II: CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CP GIẦY PHÚC YÊN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 7

2.1. Cơ cấu tổ chức 7

2.1.1 Bộ máy quản lý : 7

2.1.2 Bộ phận sản xuất: 9

2.2. Đội ngũ lao động 11

2.3. Đặc điểm về cơ sở vật chất 14

2.4 Đặc điểm về tình hình tài chính công ty 15

2.4.1 Nguồn vốn 17

2.4.2 Các hệ số phản ánh cơ cấu tài sản và nguồn vốn: 17

2.4.3 Các hệ số về khả năng thanh toán: 18

2.5.Đặc điểm về khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh 19

PHẦN III: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP GIẦY PHÚC YÊN TỪ 2006 ĐẾN 2009 21

3.1. Kết quả về sản phẩm 21

3.2. Kết quả về khách hàng, thị trường 22

3.3.Kết quả về doanh thu, lợi nhuận 22

3.4 Kết quả thu nhập bình quân người lao động 25

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ Ở CÔNG TY CP GIẦY PHÚC YÊN 27

4.1. Quản trị nhân lực 27

4.2. Quản trị chất lượng 28

4.3. Quản trị tiêu thụ 28

PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CP GIẦY PHÚC YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI 30

4.1. Định hướng phát triển chung 30

4.2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 30

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY