Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện

MỤC LỤCLỜI MỎ ĐẦUCHƯƠNG I: TỎNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆNI. Lịch sử hình thành và phát triểnII. Bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điệnCHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA2.1. Thực trạng công tác quản lý đầu tư của Công ty2.2. Công tác thẩm định dự án đầu tư2.3. Công tác đấu thầu2.4. Công tác quản lý quá trình thi công xây dựng công trìnhCHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2001-2005CHƯƠNG IV: Đánh gía về tình hinh hoat động kinh doanh và phương hướng, giải pháp phát triển linh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện trong thời gian tới.

MỤC LỤC

LỜI MỎ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỎNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN

I. Lịch sử hình thành và phát triển

II. Bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. Thực trạng công tác quản lý đầu tư của Công ty

2.2. Công tác thẩm định dự án đầu tư

2.3. Công tác đấu thầu

2.4. Công tác quản lý quá trình thi công xây dựng công trình

CHƯƠNG III: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2001-2005

CHƯƠNG IV: Đánh gía về tình hinh hoat động kinh doanh và phương hướng, giải pháp phát triển linh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY