Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và di động HTI

MỤC LỤC

Trang

Danh mục viết tắt 2

Danh mục sơ đồ bảng biểu .3

Lời mở đầu .5

Phần 1. Tổng quan về công ty cổ phần .6

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.6

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty .10

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty .11

Phần 2. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và di động HTI .16

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .16

2.2. Đặc điểm vận dụng các chế độ, chính sách kế toán 17

2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu .20

2.4. Quy trình lập báo cáo tài chính .58

Phần 3. Đánh giá thực trạng hạch toán kế toán tại công ty .63

3.1. Những ưu điểm .63

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân .64

3.3. Kiến nghị .66

Kết luận 72

Danh mục tài liệu tham khảo .73

Phụ lục .74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY