Báo cáo Thực tập tại công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

MỤC LỤC

PHẦN I 1

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG 1

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang 1

1.2 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần đẩu tư và phát triển đô thị Long Giang 2

1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang 3

1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 3

1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 3

1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua: 5

PHẦN II 7

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG 7

2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang 7

2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: 7

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của mỗi kế toán viên: 7

2.2 Các chính sách ké toán hiện đang áp dụng: 8

2.3 Tổ chức công tác kế toán và phương pháp kế toán các phần hành kế toán 8

2.3.1 Kế toán tiền mặt: 8

2.3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 9

2.3.3 Kế toán tài sản cố định: 11

2.3.4 Kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 13

2.3.5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 14

PHẦN III 16

THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT 16

3.1. Thu hoạch 16

3.2. Nhận xét chung 16

3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY