Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị - số 18

3.2.1. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình . ( Theo luật xây dựng ,Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)1- Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình có các quyền sau :a) Được lập DA ĐT xây dựng công trình , thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp .b) Đàm phán , ký kết , giám sát việc thực hiện hợp đồng c) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật d) Dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi nhà thầu thi xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình , an toàn và vệ sinh môi trường đ) Yêu cầu tổ chức , cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình e) Không thanh toán giá trị khối lượng không bảo đảm chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lýg) Các quyền khác theo quy định của pháp luật 2- Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau :a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp để thi công xây dựng công trình b) Tham gia với uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp với uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng công trình c) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình d) Kiểm tra biện pháp an toàn , vệ sinh môi trường đ) Tổ chức nghiệm thu , thanh toán , quyết toán công trình e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết g) Xem xét và quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình h) Tôn trọng quyền tác giả thiết kế công trình i) Mua bảo hiểm công trình k) Lưu trữ hồ sơ công trình

3.2.1. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình . ( Theo luật xây dựng ,Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

1- Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình có các quyền sau :

a) Được lập DA ĐT xây dựng công trình , thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp .

b) Đàm phán , ký kết , giám sát việc thực hiện hợp đồng

c) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật

d) Dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi nhà thầu thi xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình , an toàn và vệ sinh môi trường

đ) Yêu cầu tổ chức , cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình

e) Không thanh toán giá trị khối lượng không bảo đảm chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật

2- Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau :

a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp để thi công xây dựng công trình

b) Tham gia với uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc chủ trì phối hợp với uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng công trình

c) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình

d) Kiểm tra biện pháp an toàn , vệ sinh môi trường

đ) Tổ chức nghiệm thu , thanh toán , quyết toán công trình

e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết

g) Xem xét và quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình

h) Tôn trọng quyền tác giả thiết kế công trình

i) Mua bảo hiểm công trình

k) Lưu trữ hồ sơ công trình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY