Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hóa

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HÓA. 1

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HÓA. 1

Tên công ty : Công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hóa 1

2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HÓA. 2

2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thị trường mua bán hàng hóa. 2

2.2. Tình hình kinh tế, tài chính, lao động. 2

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KINH TẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HÓA. 2

Sơ đồ bộ máy quản lý : 2

Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban : 3

4. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HÓA. 4

4.1. Sơ đồ các bộ phận sản xuất kinh doanh : 4

4.2. Sơ đồ quy trình công nghệ : 5

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HÓA. 6

1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. 6

Bộ máy kế toán tập trung 6

Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 6

2. VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HÓA. 8

Trình tự ghi chép như sau : 8

3. HẠCH TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU. 9

Sơ đồ hạch toán chi phí công trình khoán gọn tại Công ty 10

Nợ TK 136 : 11

3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12

3.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 13

3.3. Hạch toán chi phí máy thi công. 14

3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 16

Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất chung 17

3.5. Báo cáo kế toán tại công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hóa. 17

III. Nhận xét, đánh giá về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hóa. 17

1. Những thành tựu đã đạt được trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hóa. 17

Về tổ chức quản lý 18

Bộ máy kế toán 18

Về chứng từ và sổ sách áp dụng 18

Về hạch toán chi phí và tính giá thành 19

2. Những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục . 19

2.1. Trong công tác quản lý 19

2.2 Trong công tác kế toán 20

Nợ TK 623 (3) : giá trị phân bổ mỗi lần 25

Cã TK 152,111 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY