Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp 250 Phủ Quỳ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I, Giới thiệu chung về công ty 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 7

3. Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý 9

II. Tình hình tổ chức công tác kế toán của công ty 12

1. Đặc điểm công tác tổ chức bộ máy kế toán 12

2 Tổ chức hệ thống chứng từ 14

3. Tổ chức hệ thống tài khoản 15

4. Tổ chức hình thức sổ kế toán 15

5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 16

6. Các chính sách kế toán chủ yếu được áp dụng: 18

III. Kế toán một số phần hành chủ yếu tại đơn vị. 19

1.Kế toán nguyên vật liệu 19

2. Kế toán tài sản cố định. 21

3. Các nghiệp vụ thanh toán 23

4.Kế toán tiêu thụ thành phẩm. 25

5. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doan nghiệp và các chi phí khác. 31

IV. Một số ưu điểm, tồn tại và một số giải pháp phát triển doanh nghiệp 34

1. Đánh giá chung 34

2. Một số giải pháp: 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY