Báo cáo Thực tập tại Ban quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc

MỤC LỤCLời mở đầu 3Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án đầu tư tại Ban quản lí dự án các công trình điện miền Bắc.Chương I 3Chương I 4I. Giới thiệu chung về Ban Quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc. 41. Giới thiệu chung. 42. Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc. 53. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc năm 2009 – 2010 5II. Mô hình tổ chức công tác quản lí của Ban quản lí dự án các công trình điện miền Bắc. 71. Sơ đồ tổ chức của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc 72. Nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo Ban QLDA và các phòng chức năng của Ban QLDA trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. 7Chương II. 11I. Vốn và nguồn vốn thực hiện các dự án. 11II. Quá trình thực hiện đầu tư tại Ban Quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc. 161. Quá trình lập dự án. 182. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. 18Hình 3: Các bước thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu 20Nguồn: Quản lý dự án - Nhà xuất bản Xây dựng 203. Công tác thẩm định dự án. 215. Quá trình quản lí dự án đầu tư tại Ban Quản lí dự án. 23Chương 3. 261. Công tác khảo sát thiết kế trong quá trình lập dự án. 262. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. 273. Công tác lựa chọn nhà thầu và thi công thực hiện công trình. 284. Công tác quản lý đầu tư. 29Kết luận. 31Danh mục tài liệu tham khảo: 32

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án đầu tư tại Ban quản lí dự án các công trình điện miền Bắc.Chương I 3

Chương I 4

I. Giới thiệu chung về Ban Quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc. 4

1. Giới thiệu chung. 4

2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc. 5

3. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc năm 2009 – 2010 5

II. Mô hình tổ chức công tác quản lí của Ban quản lí dự án các công trình điện miền Bắc. 7

1. Sơ đồ tổ chức của Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc 7

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo Ban QLDA và các phòng chức năng của Ban QLDA trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. 7

Chương II. 11

I. Vốn và nguồn vốn thực hiện các dự án. 11

II. Quá trình thực hiện đầu tư tại Ban Quản lí dự án các công trình điện Miền Bắc. 16

1. Quá trình lập dự án. 18

2. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án. 18

Hình 3: Các bước thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu 20

Nguồn: Quản lý dự án - Nhà xuất bản Xây dựng 20

3. Công tác thẩm định dự án. 21

5. Quá trình quản lí dự án đầu tư tại Ban Quản lí dự án. 23

Chương 3. 26

1. Công tác khảo sát thiết kế trong quá trình lập dự án. 26

2. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. 27

3. Công tác lựa chọn nhà thầu và thi công thực hiện công trình. 28

4. Công tác quản lý đầu tư. 29

Kết luận. 31

Danh mục tài liệu tham khảo: 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY