Báo cáo thực tập ở Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Phần 1 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2

1.Lịch sử bộ và ngành kế hoạch đầu tư. 2

2. VỊ Trí chức năng Bộ kế hoạch và Đầu tư. 5

3.Quyền hạn và nghĩa vụ. 6

3. Cơ cấu tổ chức của Bộ 11

3.1) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước : 11

3.2) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ: 11

PHẦN 2 : CƠ CẤU TỔ CHỨC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ QUỐC DÂN 13

1. Cơ cáu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, nhân sự của Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân: 13

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 15

3. Những nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2008 và một số kiến nghị 25

3.1. Các công tác chủ yếu năm 2008 25

3.2. Một số kiến nghị với lãnh đạo Bộ 27

Kết luận 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY