Báo cáo thực tập ở Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Lời mở đầu 1

PHẦNI: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO) 3

1.1/Quá trình hình thành và phát triển. 3

1.1.1/QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3

Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX 3

1.1.2/ Lĩnh vực kinh doanh 4

1.1.3/Các tôn chỉ hoạt động và triết lý kinh doanh 5

1.2/Những mục tiêu, định hướng phát triển, chiến lược kinh doanh 6

1.3/nhiệm vụ chức năng của công ty 7

1.4/Cơ cấu tổ chức của công ty 8

PHẦN 2/CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VI MÔ VÀ VĨ MÔ CỦA CÔNG TY 11

2.1/CÁC YẾU TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA CÔNG TY 11

2.1.1/Các yếu tố bên trong công ty 11

Nhân lực 11

2.1.2/các yếu tố bên ngoài công ty 13

1.2/Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 14

1.3/những thuận lợi và khó khăn của công ty 15

PHẦN 3/ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANh 16

III/ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY 19

1.Những hoạch định chiến lược 19

2. Thiết lập hệ thống marketing mix 20

2.1. Chính sách sản phẩm 21

2.2.Chính sách giá cả 23

2.3. Chính sách kênh phân phối 23

2.4.Chính sách về con người 26

2.5.Chính sách về quản lý quy trình tìm kiếm và phục vụ khách hàng 28

2.6. Bằng chứng về cơ sở vật chất 31

2.7. Chính sách xúc tến hỗn hợp 31

3. Đánh giá tình hình hoạt động marketing của công ty bảo hiểm PJICO 32

Kết luận 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY