Báo cáo Thực tập này tại Ngân hàng phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh- Chi nhánh Hà Nội (HD Bank- Hà Nội)

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI CẢM ƠN 2

Chương I. Giới thiệu chung về ngân hàng phát triển nhà TP Hồ Chí Minh- Chi nhánh Hà Nội( HDBank- Hà Nội) 3

1. Giới thiệu 3

2. Chức năng, nhiệm vụ 3

Chương II. Thực trạng hoạt động của HD Bank- Chi nhánh Hà Nội 7

1. Huy động vốn 7

2. Tín dụng 8

3. Các hoạt động khác 10

Chương III. 11

Đánh giá chung về hoạt động của HD Bank- Hà Nội 11

1. Các mặt tích cực 11

2. Các mặt hạn chế 11

Kết luận 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY